Overleg voor Gooise Koorbesturen 2012

Onderwerp: “De toekomst van het Gooise Koor”
datum: zaterdag 28 januari 2012, 10.30 – 13.00 uur
deelnemers: 70 afgevaardigden uit 44 Gooise koren


Eerste stap tot meer samenwerking tussen Gooise koren gezet

Afgelopen zaterdag 28 januari vond in Naarden het eerste Gooise korenoverleg plaats op initiatief van Stichting Amateurkoor. De belangstelling was groot: Maar liefst 73 bestuursleden van 48 koren bezochten de bijeenkomst. In de twee en een half uur durende bijeenkomst wisselden de koren van gedachten over zaken die hen allen bezighouden. Een belangrijk onderwerp op de agenda van koorbesturen is ledenwerving zoals ook tijdens deze bespreking bleek.

Bij binnenkomst werden de deelnemers uitgenodigd om plaats te nemen in één van de twee grote kringen met stoelen. Nadat bestuursvoorzitter Roy Voogd iedereen welkom had geheten, nam Hans van Breugel, secretaris bij Stichting Amateurkoor, het stokje over. “We hebben geen agenda gemaakt voor deze ochtend, want die bepaalt u zelf” sprak Van Breugel de groep toe. Vervolgens nodigde hij iedereen uit om naar behoefte een onderwerp op een groot vel papier te schrijven. “Op deze manier bespreken we vandaag alleen maar zaken die u belangrijk vindt” aldus Van Breugel.

Diverse onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Ledenwerving, het tekort aan tenoren en bassen dat bij veel verenigingen speelt, het organiseren van gezamenlijke concerten, de wetgeving met betrekking tot het kopiëren van bladmuziek, en opleidingsmogelijkheden voor koorzangers. De onderwerpen werden in kleine groepen besproken en degene die het onderwerp aangedragen had, was automatisch de gespreksleider. Als men een discussie niet meer interessant vond, kon men naar een andere groep lopen om daar mee te discussiëren.

Stichting Amateurkoor wil de resultaten van deze ochtend gebruiken voor de invulling van de Gooise Korenweken. Tijdens de Gooise Korenweken, die in de laatste twee weken van september plaatsvinden, zullen de koren in het Gooi allerlei activiteiten organiseren die gericht zijn op het functioneren van de verenigingen zelf en op ledenwerving. De “Proeverij van Gooise Koren”, voor het eerst georganiseerd in oktober 2010, zal hier een onderdeel van vormen. De Proeverij biedt mensen de kans om op één dag korte repetities bij te wonen van diverse koren, allemaal op één locatie. Het effect van deze dag in 2010 was een verhoogd aantal nieuwe leden bij de koren in het Gooi.

Om 13.00 uur werden de discussies afgesloten door Van Breugel met de constatering dat er hard en enthousiast gewerkt was door de aanwezigen. Van Breugel: “Dit is een mooi begin voor verdere samenwerking tussen Gooise koren en een opmaat voor de Gooise Korenweken in september 2012.”


Delenemende koren aan het eerste Goois Koren Overleg:

plaats koor
Blaricum Blaricums Gemengd Koor
Blaricum Goylants Kamerkoor
Bussum Bussumse Koorvereniging Pro Musica
Bussum Koor in ’t Gooi
Bussum Nederlandse Haendelvereniging
Bussum Smart Tease
Bussum Toonkunst Bussum
Eemnes Gemengd Koor Pastorale
Eemnes Gemengd Koor voor 55plus OPUS55
Eemnes Kinderkoor de Kleine Willibrord
Eemnes Koorgroep Canto Nuovo
Eemnes Once Again
Eemnes Pop&Theaterkoor Expreso!
Eemnes Vocaal Ensemble Puur
Eemnes Vrouwenkoor Uniek Moment
Hilversum Chr. Mannenkoor Immanuel
Hilversum Compagno Illeso
Hilversum Esperanto
Hilversum Hilversums Gem. Koor
Hilversum Jongerenkoor Get Together
Hilversum La Muse s’Amuse
Hilversum Stem des Volks
Hilversum Toonkunstkoor Hilversum
Huizen Chr. Oratoriumver. Exelsior
Huizen Gospelkoor SWITCH
Huizen Kamerkoor Capricciata
Huizen Popkoor ’n Joy
Huizen R.K. Gem. Thomaskoor
Huizen Smartlappenkoor Vergeet je Verdriet
Huizen The Moclas Singers
Huizen Vamos
Huizen Vocaal Ensemble Cantare
Huizen Vocal Group Surprise
Laren Singers Vrouwen Kleinkoor
Laren The Ambrosians
Loosdrecht Christelijke Zangvereniging Cantemus
Naarden Goois Vocaal Ensemble
Naarden Gooise Operette
Naarden Parochie Kerkkoor St. Vitus
Naarden Vestingkoor Naarden
Naarden Women Only
Weesp Firma Vocaal
Weesp Vrouwenkoor Cantiamo
Weesp Weesper Gemengd Koor