Korenorganisaties

Koornetwerk Nederland – koepelorganisatie voor de Nederlandse koorsector
website: www.koornetwerk.nl

Nederlands Koorfestival – de korencompetitie op provinciaal en nationaal niveau
website: www.nederlandskoorfestival.nl

Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland (BCGZN)
website: www.bcgzn.nl

Korenbond Lichte Muziek (BALK)
website: www.balknet.nl

Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON)
website: www.kbzon.nl

Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB)
website: www.kczb.nl

Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV)
website: www.knzv.nl

Landelijke Organisatie van Ouderen Koren (LOVOK)
website: www.lovok.nl

Vereniging Toonkunst Nederland (VTN)
website: www.toonkunstnederland.nl

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV)
website: www.nsgv.nl

Shanty Nederland
website: www.shantynederland.nl

Bond voor Smart & Levensliederen
website: www.smartenlevensliederen.nl